Psykoterapi og coaching

ved Birgit Hørlyck

 

 

 

Om psykoterapi

 

Psykoterapi er en samtaleform, hvor jeg som terapeut respektfuldt og fokuseret hjælper dig til indsigt i og kontakt med dig selv på et dybere plan. Det hjælper dig til at forstå og acceptere dig selv og til at kunne orientere dig i livet og i dit samspil med andre mennesker.

 

Når du får indsigt i dig selv og dine reaktioner, får du nye handlemuligheder under de livsvilkår, der nu engang er dine. Det giver dig livsfylde, selvværd og handlekraft og gør dig lydhør og mere rummelig både over for dig selv og andre.

 

Der findes mange retninger inden for psykoterapi. Jeg arbejder primært med kognitiv terapi, hvor vi arbejder med de tanker, der ligger bag din adfærd. Metoden er dokumenteret som en holdbar behandllingsform i forhold til stress og depression (Merethe M. Mørch og Nicole K. Rosenberg: Kognitiv Terapi, H. Reitzels Forlag, 2005), evt. ved siden af medicinsk behandling.

 

Jeg er uddannet gestaltterapeut. Det betyder, at vi arbejder med din oplevede virkelighed som udgangspunkt for samtalen. Det er din dagsorden, du finder selv frem til muligheder og løsninger, mens jeg som terapeut udfordrer og støtter dig i processen.

 

Terapi er velegnet i forhold til lettere psykiske lidelser som

 • stress
 • depression
 • angst
 • fobi

 

Desuden er det velegnet ved

 • eksamensangst
 • sorg
 • samarbejdsproblemer
 • utilfredshed med noget i dit liv
 • bekymringer
 • manglende selvværd
 • ambivalens
 • når det er svært at sige fra
 • problemer i parforholdet
 • børneopdragelse

 

 

Jeg har selvfølgelig tavshedspligt og arbejder ud fra de etiske retningslinier, som er udarbejdet af Psykoterapeutforeningen http://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler.

 

 

Birgit Hørlyck, Rugmarken 108, 8520 Lystrup  Tlf. 30 29 05 56  birgithoerlyck@gmail.com

www.birgithoerlyck.dk