Psykoterapi og coaching

ved Birgit Hørlyck

 

 

 

Om coaching

 

Coaching drejer sig om at finde den rette balance mellem dine ønsker og dine muligheder og komme i gang med det, du gerne vil.

 

Gennem coachings-samtalen hjælpes du til at præcisere dine mål og til at finde kreative og realistiske løsningsmuligheder. Du bliver opmærksom på, hvad der hindrer dig i at gøre det, du gerne vil.

 

Jeg arbejder primært med kognitiv coaching, hvor du får indsigt i de grundlæggende antagelser og tankemønstre, du er styret af. Når du bliver opmærksom dem, kan du få overskud til at rumme dig selv og andre og handle respektfuldt og fremadrettet med det, du gerne vil.

 

Jeg bruger også en narrativ tilgang, som giver indsigt i, hvordan du med forskellige fortællevinkler kan finde forskellige forståelser af dig selv. I narrativ coaching udforsker vi den gensidige påvirkning mellem dine og dine medmenneskers handlinger. På den måde kommer du til at se dig selv som medskaber af dit fælles liv med andre. Herudfra kan du blive opmærksom på nye handlemuligheder.

 

 

 

Birgit Hørlyck, Rugmarken 108, 8520 Lystrup  Tlf. 30 29 05 56 ∙ birgithoerlyck@gmail.com

www.birgithoerlyck.dk